Kvalitetssikring

Våler Vekst skal, sammen med sine deltagere og kunder, arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre sine arbeidsmarkedstiltak, produkter og tjenester. Dette vil vi gjøre gjennom å sette oss langsiktige mål og løpende evaluering av vårt arbeid.

Våler Vekst AS arbeider opp mot IK-MAT, eQuass Assurance, kravspesifikasjoner fra NAV og andre kunder.

Våler Vekst inkluderer prinsipper fra LEAN i det daglige arbeidet, blant annet gjennom «LEAN-tavla».

Bedriftens ledelse prioriterer kvalitetsarbeid og stiller nødvendige ressurser til disposisjon. Vi utarbeider årsplaner og følger opp disse planene. Ansatte tar ansvar for kvalitet på eget arbeid og tar initiativ til forbedringer.

Bedriften skal arbeide med kontinuerlig forbedring. Ved mer omfattende prosjekter benyttes bedriftens standardiserte system; Mal for prosjekt, samt gjennom fastsettelse av langsiktige mål.