Om oss

Vi viser veien videre

Våler Vekst AS er en attføringsbedrift som holder til i Våler i Hedmark, og vi tilbyr tre typer arbeidsmarkedstiltak. Bedriften ble startet som et kommunalt foretak i 1990 og ble omgjort til aksjeselskapet Våler ASVO i 1994. I 2004 endret bedriften navn til Våler Vekst. 

Våre tiltak

Våler vekst er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og tilbyr tre arbeidsmarkedstiltak:

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot mennesker som har eller vil få uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og/eller tett oppfølging.

Arbeidsforberedende trening (AFT) skal bidra til en arbeidsutprøving i arbeidsmarkedet og styrke deltakerens mulighet til å komme ut i arbeid eller utdanning.

#Los meg frem er rettet mot unge mottakere av sosialstønad i Våler kommune. 

Visjon

VISER VEIEN VIDERE


Vår visjon "viser veiene videre" er et uttrykk for at vi ønsker å veilede mennesker slik at de kommer seg videre i sitt liv. 

Formål og verdier


Våler Vekst skal bidra til å øke opplevelse av egen livskvalitet for sine deltagere og ansatte. Gjennom produksjon skal selskapet tilby varige tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede, samt gjennom avklaring og kvalifisering - bidra til at mennesker med bistandsbehov kan delta i ordinært arbeid eller annen meningsfylt aktivitet.

Våre verdier er:
Respekt - Trygghet - Glede - Tillit - Utvikling 

Vår produksjon


Vi leverer en rekke varer og tjenester til kunder som et virkemiddel for å drive målrettet attføringsarbeid. Dette innebærer treproduksjon til industri, bilpleie, brøytestikker, vedproduksjon, kantinedrift, postombæring og andre varer og tjenester på forespørsel fra kunder. Vårt gode landsdekkende og internasjonale kundenettverk gir våre deltakere mulighet for innsikt i kundebehandling, vareflyt, logistikk, produksjon, vedlikehold av produksjonslinjer, kvalitetssikring, import, eksport og teknisk oppgaveløsning med mer. Dette gir muligheter for å tilegne seg erfaringer og kompetanse som er verdsatt hos mange andre bedrifter. 


Bemanning


Vi har 11 ansatte som samlet utgjør 10 årsverk. Våler Vekst har fokus på sammensatt og riktig kompetanse i forhold til samfunnsoppdraget og de leveranser som bedriften har.

Les mer om våre ansatte her.