Om oss

Våler Vekst ble startet som et kommunalt foretak i 1990, og ble i 1994 omgjort til aksjeselskapet Våles ASVO AS. I 2004 ble navnet endret til Våler Vekst AS.

Bedriftens formål:

”Våler Vekst skal bidra til å øke opplevelse av egen livskvalitet for sine deltagere og ansatte. Gjennom produksjon skal selskapet tilby varige tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede, samt gjennom avklaring og kvalifisering - bidra til at mennesker med bistandsbehov kan delta i ordinært arbeid eller annen meningsfylt aktivitet”

Bedriftens visjon:

Vår visjon "viser veiene videre" er et uttrykk for at vi ønsker å veilede mennesker slik at de kommer seg videre i sitt liv.

Våre verdier bygger på:

                                       Respekt - Trygghet - Glede - Tillit - Utvikling

Tiltak:

Våler vekst er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og tilbyr tre arbeidsmarkedstiltak:

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot mennesker som har eller vil få uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og/eller tett oppfølging.

Arbeidsforberedende trening (AFT) skal bidra til en arbeidsutprøving i arbeidsmarkedet og styrke deltakerens mulighet til å komme ut i arbeid eller utdanning.

#Los meg frem er rettet mot unge mottakere av sosialstønad i Våler kommune. 

Produksjon:

Som et virkemiddel for målrettet attføringsarbeid, leverer vi en rekke varer og tjenester ut til kunder. Dette innebærer postombæring, snekkerverksted, brøytestikker, kantine, ved, bilpleie med mer. Vårt gode landsdekkende og internasjonale kundenettverk gir våre deltakere mulighet for innsikt i kundebehandling, vareflyt/logistikk, produksjon, vedlikehold av produksjonslinjer, kvalitetssikring, import/eksport og teknisk oppgaveløsning med mer. Dette gir muligheter for å tilegne seg erfaringer og kompetanse som er verdsatt hos mange andre bedrifter.

Bemanning:

Bedriften har 10 ordinært ansatte fordelt på 9,2 årsverk. Vi har ca 30 tiltaksplasser.