Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter for deg som er ansatt eller har et attføringsløp ved Våler Vekst.

Alle har rett til:
•Å behandles rettferdig og likt. 
•Å bli møtt med forståelse for alle egne behov.
•At det jobbes etter en plan som er bestemt av deg selv.
•Å selv bestemme hva som skal hentes inn og deles ut av informasjon om deg selv.
•Å få en yrkesskadeforsikring. 
•Høy kvalitet på de tjenestene man mottar.
•Penger fra NAV.
•At arbeidsmiljøloven blir fulgt. 
•At alle klager blir behandlet på en rettferdig måte. 
•Å få en egen veileder.
•Å få se det som er skrevet om deg selv.
•Å få tilpasset tilbudet fra Våler Vekst ut fra sine egne behov
 
Alle har plikt til:
•Å bidra til at Våler Vekst er et bra sted å være.
•Å følge NAVs regler. 
•Å møte til avtalt tid, og eventuelt ringe og si fra om du ikke kommer.
•Å følge bedriftens arbeidsreglement.
•Å jobbe for å nå egne mål.
•Å si fra om noe er galt.
•Å følge bedriftens regler for bruk av data.