Klagebehandling

Last ned klageskjema her: klageskjema.docx
 
Formål:
Dersom du som deltaker mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til den tjenesten Våler Vekst AS skal tilby, har du rett til å klage på dette. På lik linje har du rett til å klage på den ytelsen du har i tiltaket. Ved å levere en klage, setter du fokus på produktet/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar dermed til å gjøre Våler Vekst til en enda bedre bedrift. 
 
Klage kan skje ved:
- Brudd på taushetsplikt
- Brudd på regler og etiske normer
- Mobbing, trakassering, diskriminering, vold
- Rusmisbruk
- Dårlig arbeidsmiljø
- Forhold som er til fare for personers liv og helse
- Tyveri
- Mangelfull opplæring, mangelfull veiledning, eller ved uoverensstemmelse med ansatte ved      Våler Vekst
- Manglende oppfølging av handlingsplanen
- Uenighet om veileders konklusjoner i rapporter til NAV
- Uenighet om ytelse i tiltak
- Øvrige forhold som man finner kritikkverdige
 
Fremgangsmåte ved Klage:
Du benytter eget klageskjema når du skal levere en klage. Dette finner du i Arbeidsmappa og på hjemmesiden til Våler Vekst.
Ved en klage leveres ferdig utfylt skjema til nærmeste leder. Dersom klagen gjelder denne lederen, skal en levere skjema til daglig leder. Husk å ta kopi av alle dokumenter som blir levert. Dersom du ikke kan benytte deg av skjemaet, kan klagen fremmes muntlig. Du vil da få hjelp til å fylle ut klageskjemaet. Anonyme klager behandles ikke.
Etter mottak av klage skjer følgende:
Saken forsøkes løst sammen med nærmeste leder ved Våler Vekst AS og deg. Ønsker du det kan eventuelt saksbehandler ved NAV eller andre offentlige støttepersoner være tilstede.
 
 Ved løst sak: Referat fra møtet underskriver av begge parter. Arkiveres i klagepermen.
 
 Ved uløst sak: Dersom man ikke løser saken på klager/leder nivå, fremmes klagen videre 
til daglig leder.
 
 Ved uløst sak internt ved Våler Vekst: Saken kan da sendes din saksbehandler ved NAV, som hjelper deg i den videre kontakten med Våler Vekst AS
 
 Klage rettet mot daglig leder: Klagen rettes til styreleder ved Våler Vekst AS
 
 Dersom det er uenighet om enkeltvedtak som omhandler deg, eller dersom du er uenig i innhold og konklusjon i en halvårs- eller sluttrapport til NAV, så finnes det et eget punkt i rapporten hvor dine kommentarer kan skrives inn.
 
Du har også mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold ved Våler Vekst AS. Dette kan gjøres anonymt.